მნიშვნელოვანი სიახლეები
ბუდა ნირვანაში – უნიკალურ აღმოჩენას 50 წელი შეუსრულდა (+ვიდეო)

ბუდა ნირვანაში – უნიკალურ აღმოჩენას 50 წელი შეუსრულდა (+ვიდეო)

ზუტად ნახეარი საკუნის წინ არქოლოებმა ტჯიკეში ბდის უდდესთიხს ქადაკბა აღმაჩინეს.

13 მეტრანი მოუმენტი, რომლმაც სახეად „ბუდა ნივანაში“ მიღო, ისლაის შუა აზიაი მოსვლადე, VI სუკუნეში აის შექნილი.

ქანდკების რეტავრაცა 40 წელგრძელდბოდა.