მნიშვნელოვანი სიახლეები

ჩრდილოეთის ნათება ნორვეგიაში – 29 დეკემბერი, 2014 წელი