მნიშვნელოვანი სიახლეები

აშშ-მ რუსული ჰიპერბგერითი რაკეტა 3М22 "ცირკონის" გამოცდა დააფიქსირა.

აშშ-მ რუსული ჰიპერბგერითი რაკეტა 3М22 "ცირკონის" გამოცდა დააფიქსირა. მისი სიჩქარე ხუთ–ექვსჯერ გადააჭარბებს ბგერის სიჩქარეს. ამ დროისათვის რაკეტა სახმელეთო პოლიგონზე გამოცდას გადის.