მნიშვნელოვანი სიახლეები

ავსტრალიის დიდი ბარიერული რიფი

ავსტრალიის სანაპიროსთან, მარჯნის რიფები თავისი უნიკალური ფლორითა და ფაუნით.