მნიშვნელოვანი სიახლეები

ჩინეთში წყალზე გადაჭიმული საავტომობილო ტრასა