მნიშვნელოვანი სიახლეები

კონგოში გორილებთან ერთად (360°–იანი ვიდეო)

ვიდეოს ზედა მარცხენა კუთხეში ოთხ სხვადასხვა მიმართულების ისრებთან კურსორის მიტანით, ისე რომ არ მოაშოროთ თეთრ წრეს და მიმართულება აირჩიოთ, თქვენ შეძლებთ კონგოში, გორილების 360°–იანი ვიდეოთვალის დახმარებით დააკვირდეთ.