მნიშვნელოვანი სიახლეები

მერკურის გავლა მზის დისკის ფონზე

2016 წლის 9 მაისს პლანეტა მერკურის მზის დისკის ფონზე გავლის დანახვა დედამიწიდან იყო შესაძლებელი.