მნიშვნელოვანი სიახლეები

"მის ბუმბუმის" კონკურსი ბრაზილიაში

2017 წლის "მის ბუმბუმის" კონკურსის მონაწილეები ბრაზილიაში