მნიშვნელოვანი სიახლეები

მზის დაბნელება

2017 წლის 21 აგვისტო. მზის სრული დაბნელება.