მნიშვნელოვანი სიახლეები

პატარა რობოტის გასეირნება ველოსიპედით

მინიატურულ რობოტ PRIMER-V2–ს შეუძლია ველოსიპედი ადამიანის მსგავსად ატაროს.