მნიშვნელოვანი სიახლეები

სასიამოვნო განწყობა. გავიხსენოთ ნაწყვეტი ფილმიდან "დიდი"